Program konferencji

Wersja do pobrania w formacie PDF

Środa 29.03.2017

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT)

930 - 1100

Rejestracja uczestników

1100 - 1120

Oficjalne rozpoczęcie konferencji

Wystąpienia zaproszonych gości

1120 - 1230

Sesja inauguracyjna

 • Referat dr. hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. nadzw.

Wykorzystanie wyników monitoringu do weryfikacji modelu numerycznego i określenia oddziaływania realizowanej inwestycji na obiekty sąsiednie

 • Referat dr. hab. inż. Tomasza Owerko

Współczesne technologie geodezyjne a potrzeby sektora budowlanego i rozwiązania IT na przykładzie procesu BIM oraz metod klasy SHM

 • Referat prof. dr. hab. inż. Witolda Prószyńskiego

Kilka spostrzeżeń dotyczących specyfiki przestrzeni naukowej geodezji inżynieryjnej

1230 - 1300

Przerwa kawowa

1300 - 1420

Sesja I - Geodezyjny monitoring obiektów inżynierskich

przewodniczą: prof. dr hab. inż. Henryk Bryś, prof. dr hab. inż. Witold Prószyński

 • Waldemar Odziemczyk, Marek Woźniak, Sławomir Jastrzębski

Ocena przydatności różnych technik pomiaru geometrii torów do realizacji projektów regulacji osi toru

 • Bogdan Wolski, Grzegorz Granek, Przemysław Rębosz

Optymalizacja osnowy geodezyjnej w warunkach gęstej zabudowy na przykładzie eksploatacyjnych badań przemieszczeń wiaduktu drogowego

 • Tomasz Lipecki, Hanna Ligarska, Małgorzata Zawadzka

Wpływ eksploatacji górniczej na kościół pw. św. Krzyża w Bytomiu - Miechowicach

 • Janina Zaczek-Peplinska

Wiarygodność wyników kontrolnych pomiarów geodezyjnych wykonywanych w ramach ocen stanu technicznego dużych obiektów hydrotechnicznych

1420 - 1500

Wystąpienia firm prezentujących sprzęt geodezyjny

1500 - 1600

Obiad  - Euro Bistro – Stołówka Centralna PW

1600 - 1730

Sesja II - Studenci i Młodzi Naukowcy

przewodniczą: dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Edward Nowak

 • Bogdan Wolski, Kamil Borek

Ocena funkcjonalności poziomej osnowy szczegółowej

 • Michał Grzyb, Maria Elżbieta Kowalska, Janina Zaczek-Peplinska

Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego w monitorowaniu klifu lodowca Ekologii

 • Grzelczak Jakub, Łoza Patrycja, Karkowska Kamila, Kończak Anna, Zaczek-Peplinska Janina

Inwentaryzacja komina metodami naziemnego skaningu laserowego oraz tachimetrycznych pomiarów bezreflektorowych

 • Konrad Sosnowicz, Paweł Wójcik

Wykorzystanie bezzałogowych statków latających w różnych zastosowaniach geodezyjnych

Postery

 • Mariusz Urbański, Bartłomiej Majerski

Implementacja modeli 3D budynków Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego do bazy danych BIM, w kontekście zarządzania obiektami oraz ich modernizacji

 • Łukasz Błądek, Jakub Charyton, Janina Zaczek-Peplinska, Maria Elżbieta Kowalska

Inwentaryzacja fragmentu torowiska tramwajowego na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów R-3 Mokotów metodą TLS.

1800

Przejazd uczestników do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Boss, Warszawa-Miedzeszyn ul. Żwanowiecka 20

2000

Uroczysta kolacja

Czwartek 30.03.2017

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss

900 - 1020

Sesja III - Teoretyczne aspekty opracowań geodezyjnych

przewodniczą: dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. nadzw., dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

 • Józef Czaja, Janusz Dąbrowski

Zastosowanie zaawansowanych procedur statystycznych do wyrównywania wyników pomiarów w geodezji inżynieryjnej

 • Krzysztof Karsznia, Izabela Karsznia

Zastosowanie uczenia maszynowego w geodezyjnym monitoringu deformacji

 • Zbigniew Muszyński

Zastosowanie metod estymacji odpornej do obliczania przemieszczeń pionowych figury Chrystusa Króla

 • Maria Mrówczyńska

Identyfikacja układu odniesienia na obszarze LGOM z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

1030 - 1150

Sesja IV - Skanowanie laserowe obiektów inżynierskich

przewodniczą: dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Edward Nowak

 • Czesław Suchocki, Jacek Katzer, Arkadiusz Panuś

Zdalne szacowanie różnic wilgotności wybranych materiałów budowlanych za pomocą naziemnego skanera laserowego

 • Edyta Puniach

Pomiary deformacji wieloprzewodowych kominów przemysłowych z wykorzystaniem skanowania laserowego

 • Wojciech Jaśkowski, Tomasz Lipecki, Wojciech Matwij, Mateusz Jabłoński

Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowego

 • Marek Woźniak, Magda Pieniak, Mariusz Pasik, Sławomir Łapiński, Sławomir Jastrzębski

Inwentaryzacja przestrzenna komór przepływowych hydrozespołów Elektrowni Wodnej Dębe techniką naziemnego skaningu laserowego

1150 - 1210

Przerwa kawowa

1210 - 1330

Sesja V- Instrumentarium geodezyjne i techniki pomiarowe

przewodniczą: dr hab. inż. Tomasz Lipecki, dr inż. Janina Zaczek-Peplinska

 • Michał Strach, Tadeusz Szczutko,

Testowanie dalmierza tachimetru Leica Nova Multistation MS50 w laboratorium i na bazie terenowej „Wisła”

 • Tadeusz Szczutko

Wykorzystanie odchylenia Allana do oceny dokładności kalibracji precyzyjnych łat inwarowych

 • Henryk Bryś, Marek Woźniak

Autonomiczny system monitorowania ugięć dźwigarów hal wielkopowierzchniowych

 • Zbigniew Siejka

Wstępna ocena przydatności i dokładności dostępnych aktualnie w Polsce, aktywnych sieci geodezyjnych

1330 - 1430

Lunch

1430 - 1610

Sesja VI - Teoretyczne aspekty geodezyjnych pomiarów inżynierskich

przewodniczą: prof. dr hab. inż. Edward Nowak, prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski

 • Edward Nowak, Waldemar Odziemczyk

Dobór parametrów harmonizacji dokładnościowej obserwacji w procesie optymalizacji niezawodności sieci geodezyjnej

 • Witold Prószyński, Sławomir Łapiński

Analiza niezawodności nawiązania niezniekształcającego geodezyjnych sieci inżynieryjnych

 • Mieczysław Kwaśniak, Witold Prószyński

Przykłady niezniekształcającego nawiązania sieci z zastosowaniem estymacji odpornej

 • Roman Kadaj

Numeryczne aspekty n-transformacji w kartezjańskich układach 3D

 • Zygmunt Kurałowicz, Eugeniusz Lepacki, Krzysztof Jończyk

Osnowy realizacyjne i pomiary geodezyjne w morskim pasie brzegowym

1610 - 1710

Sesja VII posterowa - Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej

przewodniczą: dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski, dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. nadzw.

 • Maria Elżbieta Kowalska, Janina Zaczek-Peplinska

Przegląd znaków pomiarowych wykorzystywanych do georeferencji i powiązania klasycznych pomiarów geodezyjnych z naziemnym skaningiem laserowym

 • Henryk Bryś, Piotr Gołuch, Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister

Geodezyjny system monitoringu prowadnic wind

 • Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister, Piotr Gołuch, Dominika Wabik

Zastosowanie przystawki ortogonalnej do pomiarów niwelacyjnych punktów niedostępnych

 • Izabela Wilczyńska, Bartłomiej Ćmielewski, Kazimierz Ćmielewski

Zastosowanie technik geodezyjnych i optoelektronicznych w analizie ugięć belkowych elementów konstrukcyjnych

 • Janusz Kuchmister, Piotr Gołuch, Kazimierz Ćmielewski, Mateusz Krawczyk

Określenie odchyłek od pionu elektrowni wiatrowej podczas eksploatacji

 • Janusz Kuchmister, Piotr Gołuch, Kazimierz Ćmielewski, Karolina Wyciszkiewicz

Projekt, założenie i pomiary niwelacyjnej sieci kontrolnej do monitorowania przemieszczeń nabrzeża Portu Miejskiego we Wrocławiu

 • Zenon Parzyński

Rewolucja w niektórych normach ISO serii 19100

 • Łukasz Korzeniewski, Bogdan Kolanowski, Krzysztof Baszkiewicz, Dorota Latos

Automatyzacja pomiarów przemieszczeń wykonywanych niwelatorem

 • Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta, Michał Wyczałek

Fotogrametryczna metoda pomiaru przemieszczeń w porównaniu do niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej

 • Grzegorz Oleniacz, Tomasz Świętoń

Dokładność pomiaru RTN-GNSS w różnych warunkach pomiarowych

 • Kazimierz Ćmielewski, Piotr Gołuch, Janusz Kuchmister, Olga Grzeja

Koncepcja zastosowania "BSL" do pomiarów prostoliniowości i rozpiętości naziemnych torów podsuwnicowych.

1710-1730

Spotkanie Sekcji Geodezji Inżynieryjnej SGP

1800

Kolacja grillowa

Piątek 31.03.2017

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss

900 - 1120

Sesja VIII - Pomiary geodezyjne w wybranych zadaniach inżynierskich

przewodniczą: dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw., dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw.

 • Paweł Ćwiąkała

Baza testowa do wyznaczania dokładności pozycjonowania bezzałogowych statków latających

 • Tadeusz Widerski, Karol Daliga

Analiza dokładności modelu 3D uzyskanego metodą fotogrametryczną na przykładzie zabytkowego pomieszczenia Twierdzy Wisłoujście

 • Grzegorz Oleniacz, Tomasz Świętoń

Metoda pomiaru kołnierzy rur stalowych wraz z analizą dokładności.

 • Tadeusz Głowacki, Tadeusz Kowalczyk, Zbigniew Muszyński, Jarosław Wajs

Geodezyjna kontrola geometrii cięgien w wiszących konstrukcjach mostowych

 • Karol Daliga, Zygmunt Kurałowicz

Pomiary kształtu sklepienia wysokiej hali

1120 - 1140

Zakończenie konferencji

1200

Lunch

Wersja do pobrania w formacie PDF
 

Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Nauk
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.