Publikacja

Rozszerzone wersje prezentowanych na konferencji artykułów mogą zostać zgłoszone do następujących czasopism:

Szczegółowe wymagania w zakresie formatowania artykułów oraz informacje odnośnie przebiegu procesu redakcyjnego są zamieszczone na stronach poszczególnych czasopism. 

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Wystawcy

SHM SYSTEM Laser-3D.pl

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.