XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

"Geodezja inżynieryjna dla rozwoju zrównoważonej gospodarki"

Szanowni Państwo,

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich mają zaszczyt zaprosić Państwa na XVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej, pt. "Geodezja inżynieryjna dla rozwoju zrównoważonej gospodarki", która odbędzie się w dniach 21-23 września 2023 r.

Bardzo liczymy na Państwa udział oraz na aktywny wpływ na zdefiniowanie przyszłej, miejmy nadzieję - bardziej atrakcyjnej formy konferencji. W tym celu, na stronie konferencji zamieścimy ankietę z kilkoma pytaniami oraz konkretnymi propozycjami usprawnień.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.

---------

Zapraszamy także na stronę:
https://www.gik.pw.edu.pl/zgiisp

do 15.05.2023 zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty za udział w konferencji
do 01.06.2023 nadsyłanie streszczeń referatów i posterów
do 10.07.2023 wstępna akceptacja referatów i posterów
do 15.08.2023 przesłanie szablonów prezentacji i posterów
do 15.09.2023 przekazanie pełnej treści referatów i posterów

Konferencja, z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu przegląd aktualnej sytuacji w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także wytyczenie kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych.

Adres

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1 pok. 302
00-661 Warszawa
Z dopiskiem: KONFERENCJA APGI 2023

E-mail

gik-apgi@pw.edu.pl

Sekretarz konferencji:
ewa.swierczynska@pw.edu.pl

Komunikacja i media:
iwona.jankowska@pw.edu.pl

Telefon

+48 22 234 7695