XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „AKTUALNE PROBLEMY W GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ” WARSZAWA – SEROCK 22-23.10.2015 R.

W dniach 22-23.10.2015 r. (Warszawa, Serock) odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”. Głównym organizatorem i gospodarzem konferencji był Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorami byli: Komitet Geodezji Polskiej Akadami Nauk oraz Sekcja Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Konferencja wpisuje się w cykl uroczystości i wydarzeń związanych ze 100-leciem Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej oraz 95-leciem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Patronat medialny objęły popularne czasopisma geodezyjne: Reports on Geodesy and Geoinformatics, Przegląd Geodezyjny oraz Geodeta.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości powitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. PW. Oficjalnego otwarcia dokonał jako gospodarz konferencji dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii PW. W sesji inauguracyjnej konferencji głos zabrał prof. Adam Chrzanowski z Department of Geodesy and Geomatics Engineering University of New Brunswick w Kanadzie, przywołując wieloletnią owocną współpracę z Wydziałem Geodezji i Kartografii PW oraz wręczając Dziekanowi Gotlibowi list gratulacyjny od Dziekana tamtejszego Uniwersytetu.

Oprócz pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele jednostek naukowych z kraju i zagranicy: prof. Adam Chrzanowski i prof. Anna Szostak-Chrzanowski z University of New Brunswick w Kanadzie, prof. Ihor Trevoho, prof. Wolodymyr Zadorozny i prof. Volodymyr Hlotov z Lviv Polytechnic National University, prof. dr hab. inż.Henryk Bryś z Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski z Politechniki Świetokrzyskiej, prof. dr hab. inż. Ryszard Grabowski z Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski z WAT w Warszawie, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ w Zielonej Górze oraz dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek z Politechniki Poznańskiej.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowanych zostało 12 referatów dotyczących m.in. takich zagadnień jak: problemy w wyznaczaniu deformacji górotworu w rejonie filara ochronnego szybu, geodezyjnej obsługi budowy wielkogabarytowych konstrukcji morskich w nachylonych układach odniesienia, analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego, probabilistyczny model oceny stanu osnowy wysokościowej na obszarach zurbanizowanych, badanie wpływu kolimacji i inklinacji na dokładność pomiaru skanerem Z+F pionowości obiektu inżynierskiego, optymalizacja planu obserwacyjnego na podstawie charakterystyk stochastycznych sieci geodezyjnej oraz kilku innych.

W przerwach można było zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem geodezyjnym zaprezentowanym przez firmy geodezyjne: Hexagon Metrology Sp. z o.o., Czerski Trade Polska Sp. z o.o. oraz Smart Solutions Robert Kaczmarczyk.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła sesja posterowa, w czasie której można było zapoznać się z wynikami różnych badań z zakresu geodezji inżynieryjnej prowadzonych przez uczestników konferencji. Następnie uczestnicy zostali przewiezieni autokarem do podwarszawskiego Serocka.

Drugi dzień konferencji obfitował w wiele wystąpień. Uczestnicy usłyszeli referaty z zakresu m.in.: monitorowania konstrukcji znajdujących się pod obciążeniem statycznym i dynamicznym, teoretycznych aspektów geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, instrumentarium i technik pomiarowych oraz technik satelitarnych w pomiarach inżynieryjnych. Konferencja była miejscem wymiany wielu doświadczeń w badaniach naukowych. Ważnym aspektem było uczestnictwo wielu młodych adeptów nauki i prezentowanie przez nich własnych badań.

Na zakończenie odbyła się sesja podsumowująca całość konferencji. W podsumowaniu konferencji wielu uczestników podkreślało ważną rolę interdyscyplinarnej współpracy geodetów inżynieryjnych ze specjalistami z innych branż, w tym z budowlańcami, geotechnikami czy elektronikami. Sformułowano również kilka zaleceń wskazujących kierunki przyszłego rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych.

Rejestracja uczestników konferencji.

Uroczyste otwarcie XII Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej” (Mała Aula PW), od lewej: dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. PW, dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof.PW, dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. PW, Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński, prof. dr hab. inż. Edward Nowak.

Wystąpienie Prof. dr hab. inż. Aliny Maciejewskiej – Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii w trakcie uroczystej kolacji w CKS NICOLA w Serocku.

Obrady konferencyjne (CKS NICOLA w Serocku).

 

 

Janina Zaczek-Peplinska,
Sławomir Łapiński,
Mieczysław Kwaśniak

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Wystawcy

SHM SYSTEM Laser-3D.pl

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.