O konferencji

Konferencja, z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu przegląd aktualnej sytuacji w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także wytyczenie kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych.
Z uwagi na interdyscyplinarny charakter geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych mile widziani będą przedstawiciele dyscyplin technicznych takich jak: mechanika konstrukcji, geotechnika, budownictwo wodne, budownictwo podziemne, budowa maszyn, górnictwo etc.
Komitet Organizacyjny przewiduje dodatkowo sesję posterową.
 

Działy tematyczne

  1. Techniki satelitarne w geodezyjnych pomiarach inżynierskich (systemy autonomiczne, systemy hybrydowe)
  2. Instrumentarium i techniki pomiarowe (nowoczesne videotachimetry, odbiorniki GNSS, skanery laserowe, jednostki IMU,  sensory pomiarowe  itp.)
  3. Monitorowanie konstrukcji znajdujących się pod obciążeniem statycznym i dynamicznym
  4. Pomiary inżynieryjne w geotechnice, geodynamice, budownictwie podziemnym i górnictwie
  5. Teleinformatyka w geodezji inżynieryjnej
  6. Skanowanie laserowe w geodezji inżynieryjnej
  7. Teoretyczne aspekty geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych
  8. Geodezja inżynieryjna w monitorowaniu zagrożeń konstrukcji inżynierskich i budowlanych  
Przewidziane jest również forum dyskusyjne w zakresie standardów technicznych w geodezji inżynieryjnej oraz przepisów prawnych dotyczących geodezyjnych pomiarów inżynierskich
Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Nauk
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.