Publikacja

W zależności od czasopisma tryb przesyłania artykułów wygląda następująco:

1. Reports on Geodesy and Geoinformatics (13 punktów zgodnie z punktacją listy MNiSW)

 • artykuł w języku angielskim sformatowany według zasad obowiązujących w czasopiśmie Reports on Geodesy and Geoinformatics, Autorzy przesyłają bezpośrednio do Redakcji Czasopisma za pośrednictwem strony internetowej:

  http://www.reports.gik.pw.edu.pl/index.php/RGG/index

 • Autorzy proszeni są o przesłanie na adres: d.prochniewicz [at] gik.pw.edu.pl, dodatkowej informacji, że jest to artykuł prezentowany w ramach XIII Konferencji Naukowo Technicznej z cyklu "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej"
 • Redakcja prosi również Autorów o podanie nazwisk ewentualnych recenzentów z Polski i z zagranicy
 • Termin nadsyłania artykułów do dnia 30.06.2017 r.

2. Geodesy and Cartography (13 punktów zgodnie z punktacją listy MNiSW)

3. Przegląd Geodezyjny (5 punktów zgodnie z punktacją listy MNiSW)
    Monografia tematyczna (4 punkty zgodnie z punktacją listy MNiSW)

 • artykuł przygotowany w języku polskim sformatowany według zasad obowiązujących w czasopiśmie Przegląd Geodezyjny:
  http://www.sigma-not.pl/czasopisma-50-przeglad-geodezyjny.html
  Autorzy przesyłają na adres: gik-apgi [at] gik.pw.edu.pl,
 • prace po otrzymaniu pozytywnych recenzji przesyłane zostaną do Redakcji Czasopisma lub skierowane do druku w Monografii tematycznej (zgodnie z Państwa wyborem)
 • Organizatorzy konferencji proszą również Autorów o podanie nazwisk ewentualnych recenzentów z Polski i z zagranicy
 • Termin nadsyłania artykułów do dnia 30.04.2017 r.
Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Nauk
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.