Komitet Naukowy Konferencji

 • dr hab. inż. Marek Woźniak - Politechnika Warszawska - Przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz - WAT Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. inż. Henryk Bryś - Politechnika Krakowska,
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski - Politechnika Gdańska,
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński - Politechnika Gdańska,
 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Edward Nowak - Politechnika Warszawska,
 • prof. dr hab. inż. Witold Prószyński - Politechnika Warszawska,
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski - Politechnika Świętokrzyska,
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof. PB - Politechnika Białostocka,
 • dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. PG - Politechnika Gdańska,
 • dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. PW – Politechnika Warszawska,
 • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski,
 • dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. PW - Politechnika Warszawska,
 • dr hab. inż. Edward Preweda, prof. AGH - Akademia Górniczo–Hutnicza,
 • dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH - Akademia Górniczo–Hutnicza,
 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW - Politechnika Warszawska,
 • dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek - Politechnika Poznańska.
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Wystawcy

SHM SYSTEM Laser-3D.pl

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.