O konferencji

Konferencja z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu przegląd aktualnej sytuacji w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także wytyczenie kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych.
 

Działy tematyczne

  1. Techniki satelitarne w geodezyjnych pomiarach inżynierskich (systemy autonomiczne, systemy hybrydowe)
  2. Instrumentarium i techniki pomiarowe (nowoczesne wideotachimetry, odbiorniki GNSS, skanery laserowe, jednostki IMU, sensory pomiarowe itp.)
  3. Monitorowanie konstrukcji znajdujących się pod obciążeniem statycznym i dynamicznym
  4. Geodezja inżynieryjna w monitorowaniu zagrożeń konstrukcji inżynierskich i budowlanych
  5. Pomiary inżynieryjne w geotechnice, geodynamice, budownictwie podziemnym i górnictwie
  6. Teleinformatyka w geodezji inżynieryjnej
  7. Skanowanie laserowe w geodezji inżynieryjnej
  8. BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach inżynieryjnych
  9. Teoretyczne aspekty geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych

Ze względu na interdyscyplinarny charakter geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych serdecznie zapraszamy również przedstawicieli pokrewnych dyscyplin technicznych takich jak: mechanika konstrukcji, geotechnika, budownictwo wodne, budownictwo podziemne, budowa maszyn, górnictwo etc. Wydarzeniu będzie towarzyszyć pokaz nowoczesnych instrumentów i technologii stosowanych w geodezji inżynieryjnej.

W ramach konferencji odbędzie się forum dyskusyjne w zakresie standardów technicznych w geodezji inżynieryjnej oraz przepisów prawnych dotyczących geodezyjnych pomiarów inżynierskich.

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Wystawcy

SHM SYSTEM Laser-3D.pl

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.