Program konferencji

Program konferencji do pobrania:

 

Program konferencji [.PDF]

 

 

Czwartek 4.04.2019

Miejsce:
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG), Korzecko 1c, 26-069 Chęciny
https://www.eceg.uw.edu.pl/

900 - 1200

Rejestracja uczestników

1200 – 1330

Oficjalne rozpoczęcie konferencji

Wystąpienie Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Prof. dr hab. Aliny Maciejewskiej

Sesja inauguracyjna

 

 • dr hab. inż. Janusza Walo, prof. nadzw. PW, Prorektor PW:

Nowa klasyfikacja dyscyplin naukowych – szansa czy zagrożenie dla geodezji?

 • dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW:

Wykorzystanie wyników monitoringu do weryfikacji wielokryterialnych analiz numerycznych obiektów budowlanych

 • prof. dr hab. inż. Witold Prószyński:

O szczególnej przydatności teorii odporności na błędy grube do analiz układów obserwacyjnych w geodezji inżynieryjnej

1330 – 1430

Obiad

1430 – 1600

Sesja I: Nowe techniki pomiarowe w monitorowaniu przemieszczeń

 

 • Marek Woźniak, Krzysztof Woźniak:

Systemy wizyjne w monitorowaniu przemieszczeń

 • Marek Woźniak, Krzysztof Woźniak:

Technologia pomiarowa MarQR do wyznaczania względnych przemieszczeń elementów konstrukcji budowlanej w obszarze dylatacji i szczelin

 • Jacek Sztubecki, Adam Bujarkiewicz, Karol Derejczyk, Michał Przytuła:

Badania przemieszczeń i odkształceń konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem współczesnych technologii laserowych

 • Leszek Ornoch:

Nowy typ precyzyjnych czujników do monitorowania bezwzględnych zmian pochylenia w długim okresie czasu

 • Zygmunt Kurałowicz, Karol Daliga:

Wyznaczenie osi fragmentu stalowego komina na podstawie pomiarów laserowych

Dyskusja

1600 – 1630

Przerwa kawowa

1630 – 1745

Sesja II: Monitoring w różnych zadaniach geodezyjnych

 

 • Krzysztof Karsznia, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Maciej Wrona:

Usługi geoinformacyjne w projektowaniu automatycznych systemów monitoringu geodezyjnego

 • Łukasz Ortyl, Marta Gabryś, Katarzyna Kryszyn: 

Metoda georadarowa jako terenowe narzędzie geodezyjnej weryfikacji danych GESUT w świetle brytyjskiego PAS128

 • Janusz Kogut, Elżbieta Pilecka:

Zastosowanie naziemnego skanningu laserowego w monitorowaniu budowli ziemnych

 • Sławomir Łapiński, Jakub Markiewicz, Dorota Zawieska, Agnieszka Bocheńska:

Inwentaryzacja geodezyjna i fotogrametryczna prac archeologicznych na Zamku Królewskim w Warszawie

Dyskusja

1900

Uroczysta kolacja

 

 

Piątek 5.04.2019

Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

900 – 1040

Sesja III: Geodezja inżynieryjna w monitorowaniu zagrożeń konstrukcji inżynierskich i budowlanych

 

 • Piotr Olaszek, Ireneusz Wyczałek, Damian Sala, Marek Kokot:

Monitorowanie kolejowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem dynamicznym
i statycznym

 • Krzysztof Kozioł:

Monitoring jako sposób zapewnienia komfortu wibracyjnego spowodowanego ruchem metra

 • Paulina Kaczor, Zbigniew Muszyński, Andrzej Kwinta:

Badanie deformacji obiektów budowlanych - przegląd metod

 • Zygmunt Kurałowicz, Grzegorz Brzóska: 

Ocena i prognoza przemieszczeń budowli hydrotechnicznych na podstawie pomiarów geodezyjnych 

 • Łukasz Bednarski, Bartosz Bednarz, Tomasz Howiacki, Paweł Popielski, Rafał Sieńko: 

Pomiary odkształceń ciągłymi geometrycznie czujnikami światłowodowymi DFOS
w ocenie stanu oraz bezpieczeństwa kolektorów i rurociągów

 • Wystąpienie przedstawiciela firmy SHM System Sp. z o.o., Sp. komandytowa

Dyskusja

1040 – 1100

Przerwa

1100 – 1215

Sesja IV: Teoretyczne aspekty opracowań geodezyjnych

 

 • Andrzej Kobryń:

Wielokryterialne wspomaganie decyzji w projektowaniu

 • Waldemar Odziemczyk:

Wykorzystanie algorytmu symulowanego wyżarzania do wyznaczenia współczynników transformacji współrzędnych 3D

 • Waldemar Odziemczyk, Edward Nowak: 

Analiza rozwiązań przestrzennego wcięcia wstecz z wykorzystaniem algorytmu symulowanego wyżarzania

 • Bogdan Wolski, Grzegorz Granek:

Niezawodność funkcjonowania poziomych osnów szczegółowych

Dyskusja

1215 – 1230

Przerwa kawowa

1230 – 1400

Sesja V: Teoretyczne aspekty opracowań geodezyjnych cd.

 

 • Henryk Bryś, Edward Preweda: 

Innowacyjna osnowa tunelowa bez wpływu zjawiska refrakcji

 • Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki, Małgorzata Sztubecka, Izabela Skrzypczak:

Wykorzystanie metod klasycznych oraz sieci neuronowych w badaniach deformacji obiektów hydrotechnicznych

 • Zbigniew Muszyński, Jarosław Rybak: 

Analiza zastosowania wybranej metody estymacji odpornej w ekstrapolacji wyników próbnych obciążeń pali przemieszczeniowych metodą China-Kondera

 • Tomasz Świętoń, Roman Kadaj, Grzegorz Oleniacz, Izabela Skrzypczak: 

Zastosowanie transformacji izometrycznej i estymacji mocnej do porównania wyników pomiaru zestawu rur stalowych

 • Mieczysław Kwaśniak: 

Teoria i praktyka testowania obserwacji w sieciach geodezyjnych

Dyskusja

1400 – 1500

Obiad

1500 – 1615

Sesja VI: Skanowanie laserowe w geodezji inżynieryjnej

 

 • Robert Gradka, Andrzej Kwinta, Paulina Kaczor:

Analiza możliwości pomiaru geometrii obiektów dynamicznych metodą skaningu laserowego

 • Michał Strach, Przemysław Grabias:

Pomiar skrajni budowli i elementów tramwajowej sieci trakcyjnej z zastosowaniem technologii skaningu laserowego

 • Grzegorz Granek, Cezary Toś,  Bogdan Wolski:

Pomiar geometrii komina przemysłowego metodą skanowania naziemnego przy wykorzystaniu wirtualnych punktów referencyjnych

 • Wystąpienie przedstawiciela firmy Laser-3D

Dyskusja

1615 – 1630

Przerwa kawowa

1630 – 1730

Sesja VII posterowa

 

1. Szymon Topoliński, Aleksandra Gorączko, Jacek Sztubecki, Adam Bujarkiewicz:

Przemieszczenia obiektu posadowionego na gruntach ekspansywnych - studium przypadku lekkiej konstrukcji

2. Kazimierz Ćmielewski, Piotr Gołuch, Janusz Kuchmister, Izabela Wilczyńska, Krzysztof Kowalski: 

Koncepcje zestawu przyrządów do testowania pionowników wbudowanych
w spodarki instrumentów geodezyjnych

3. Kazimierz Ćmielewski, Olgierd Jamroz, Piotr Gołuch, Janusz Kuchmister,
Krzysztof Mąkolski: 

Przyrządy geodezyjne do pomiarów przemieszczeń

4. Janusz Kuchmister, Kazimierz Ćmielewski, Piotr Gołuch, Olgierd Jamroz,
Izabela Wilczyńska, Bartłomiej Ćmielewski: 

Autorska aparatura pomiarowa do monitorowania przemieszczeń

5. Janusz Kuchmister, Kazimierz Ćmielewski, Piotr Gołuch, Izabela Wilczyńska, Bartłomiej Ćmielewski, Krzysztof Kowalski: 

Wyznaczenie przemieszczeń ściany nośnej budynku z użyciem pionu optoelektronicznego

6. Izabela Wilczyńska, Bartłomiej Ćmielewski: 

Analiza deformacji obiektu zabytkowego na przykładzie kościoła Krzyża Świętego
w Ząbkowicach Śląskich

7. Łukasz Bednarski, Tomasz Howiacki, Grzegorz Kacprzak, Adam Kasprzak,
Paweł Popielski, Rafał Sieńko: 

Monitoring zmiany parcia gruntu na ścianę szczelinową

8. Jakub Markiewicz, Sławomir Łapiński, Magdalena Pilarska, Dorota Zawieska, Volodymyr Levytsky, Michał Grzyb, Mariusz Pasik, Paweł Bylina: 

Ocena dokładności opracowania fotogrametrycznego wyrobisk odkrywkowych
z wykorzystaniem UAV

9. Jakub Markiewicz, Sławomir Łapiński: 

Analiza dokładności identyfikacji punktów i pomiarów osnowy fotogrametrycznej
w inwentaryzacji architektonicznej

10. Janina Zaczek-Peplinska, Maria Kowalska, Sławomir Łapiński, Michał Grzyb: 

Wieloczasowa inwentaryzacja ściany szczelinowej metodą TLS

11. Michał Grzyb, Jakub Markiewicz, Maria Kowalska, Sławomir Łapiński:

Analiza geometryczna i spektralna klifu lodowca Ekologii na podstawie danych wieloźródłowych

12. Henryk Bryś, Kazimierz Ćmielewski, Piotr Goluch, Janusz Kuchmister:

Automatyczny system monitoringu prowadnic wind

13. Edyta Majer, Arkadiusz Piechota, Łukasz Ortyl: 

Zakres prac geodezyjnych w „Wytycznych wykonywania badańpodłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”

14. Zbigniew Siejka:

Multi-GNSS realizowane metodą RTK do precyzyjnego wyznaczania współrzędnych punktów kontrolnych

15. Michał Strach, Tadeusz Szczutko:

Laboratoryjne i terenowe testy dalmierza tachymetru precyzyjnego na przykładzie Leica Nova Multistation MS50

1730-1830

Sesja VIII: Pomiary geodezyjne oraz system BIM

 

 • Krzysztof Pietroń, Łukasz Kacprzak:

Skanowanie 3d jako podstawa inwentaryzacji BIM - inwentaryzacje AS BUILD

 • Zbigniew Muszyński, Marek Wyjadłowski:

Oszacowanie parametrów powierzchni pali fundamentowych VDW za pomocą geodezyjnych technik pomiarowych

 • Janina Zaczek-Peplinska, Jacek Strzelczyk, Radosław Grzybek:

Porównanie wyników pomiarów przemieszczeń budynków w centrum miasta wykonanych metodami niwelacji precyzyjnej oraz interferometrii radarowej PSInSAR

Dyskusja

1900

Kolacja

 

Sobota 6.04.2019

Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

915 – 1030

Sesja IX: Pomiary inżynieryjne w geotechnice, budownictwie i architekturze

 

 • Radosław Baryła, Jacek Paziewski, Rafał Sieradzki, Paweł Gołaszewski, Marta Ostapkiewicz:

Precyzyjna detekcja wysokoczęstotliwościowych drgań obiektów inżynieryjnych
z wykorzystaniem metody GNSS PPP

 • Krzysztof Kozioł, Janusz Kogut: 

Klasyfikacja źródeł drgań komunikacyjnych przekazywanych przez podłoże przy zastosowaniu metod inteligentnych

 • Izabela Skrzypczak, Maria Mrówczyńska, Tomasz Salata, Wanda Kokoszka, Małgorzata Sztubecka, Tomasz Świętoń: 

Analiza podatności osuwiskowej wybranego obszaru Pogórza Dynowskiego
z wykorzystaniem indeksowej metody statystycznej

 • Janina Zaczek-Peplinska, Maria Kowalska, Sławomir Łapiński, Michał Grzyb: 

Wieloczasowa inwentaryzacja ściany szczelinowej metodą TLS

Dyskusja

1030 – 1050

Zakończenie konferencji

1100 – 1300

Zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Wystawcy

SHM SYSTEM Laser-3D.pl

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.